ЖИВКО СИМИЈОНОВИЋ

- A +

Живко Симијоновић је рођен 7. августа 1995. године у Гњилану. Завршио је Прву крагујевачку гимназију- друштвено- језички смер.   Од 2014. године је студент  Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.

 У гимназији је био члан Ђачког парламента и члан Ђачке владе. Учествовао је у организацији пројеката „Хоћу нећу баш тај факултет“, „Eco Street Party“  и „Корацима младих“ у периоду од 2011. до 2013. године. Такође је учествовао у великом броју акција спортског и хуманитарног карактера и у акцијама за подизање свести о омладинском активизму.  Две године је провео као волонтер у Црвеном Крсту. Учествовао је у раду Уставне радионице Правног факултета у Крагујевцу, у оквиру кога је донет предлог новог Уставног текста. Био је члан AIESEC-а у оквиру оGIP тима. Полазник је локалне конференције „KragujCo 2014“  у организацији AIESEC-а. Учествовао је у дебати о могућностима грађанског активизма у организацији Heartefact-a . Учесник је  пројекта  сарадње СДП Шведске и синдиката са ГрО Крагујевац.

Члан Демократске странке је од  2014. године. Учестовао је у кампањи за изборе 2014. године.  На место Повереника КДО Крагујевац постављен је  у фебруару 2015. Године, а у децембру исте године изабран је и за председника КДО Крагујевац.

Говори енглески језик и служи се немачким језиком.