Јелена Дмитровић

- A +

Координаторка Женске омладинске мреже

Рођена 25.10.1990. године. Завршила је XIII београдску гимназију. Дипломирала је филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду 2014. године. Тренутно на мастер студијама предузетништва на Универзитету у Новом Саду. Чланица је Демократске странке од 2011. године и од тада активно учествује у раду Демократске странке и Демократске омладине. Функције које  обавља су координаторка Женске омладинске мреже и чланица Савета КДО Чукарица, као и чланица Месног одбора. Учествовала на многобројним семинарима у земљи и иностранству, од којих је већи број за тему имао родну равноправност. Истакнутији семинари у земљи били су: „Родна равноправност у политици“, одржан јуна 2013. године, „Женски фактор у одрживом развоју“, одржан новембра 2013. године, „Едукација младих за мањинске групе“, одржан маја 2014. године, „Родна равноправност: напредни ниво“, јул 2015. године. Истакнутији међународни семинари били су: „Project sisterhood Serbia-Sweden“, конференција одржана у Београду и Стокхолму 2013. и 2014. године, „Young women in politics in Balkan region“, семинар одржан у Велењу 2015. године, „Youth Summer Camp“, семинар одржан у Воскопоји 2015. године.